Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej w Niemczech

Każda działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana. Rejestracji dokonuje się w urzędzie do spraw gospodarczych (Gewerbeamt) właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa.
 

Urząd do spraw gospodarczych wymaga następujących dokumentów:
- kopii paszportu,
- dowodu zameldowania,
- wypełnionego formularza, w którym jest opisana działalność gospodarcza,
- umowy kupna, dzierżawy lub najmu nieruchomości wykorzystywanej dla prowadzenia działalności gospodarczej,
- przy zawodach związanych z wymogiem posiadania koncesji lub odpowiedniego wykształcenia (np. przy zawodach rzemieślniczych) dowodu o dopuszczeniu do działalności rzemieślniczej z odpowiedniej izby rzemieślniczej.

W praktyce urząd coraz częściej sprawdza, czy pod podanym adresem faktycznie mieści się działalność gospodarcza. Jeżeli adresowi odpowiada jedynie mieszkanie prywatne, rejestracja nie zostanie dokonana. Często spotykam się z ofertami „dzielenia biura” dla kilku firm tkzw. Firmy ze skrzynka pocztowa. Wg. przepisów niemieckich (Arbeitsstättenverordnung) każda firma musi posiadac własne miejsce pracy, biurko, komputer itp. Urzędy do spraw gospodarczych sprawdzają od kilku miesięcy z dużą dokładnością wszystkie wyżej wymienione punkty.

Zgłoszenie w innych instytucjach.
Po rejestracji firmy urząd do spraw gospodarczych przesyła informację o założeniu działalności gospodarczej do urzędu skarbowego. Ponieważ trwa to czasami bardzo długo a prowadzenie firmy (wypisywanie faktur) bez numeru skarbowego jest niedozwolone, radzimy osobiście powiadomić urząd skarbowy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej.
Wykonywanie zawodu rzemieślnika regulują ustawy o rzemiośle (Handwerksordnung). Zawody wymagające dopuszczenia są wymienione w załączniku A i B ww. ustawy. Rzemieślnik zagraniczny po spełnieniu odpowiednich warunków ma możliwość otrzymania tzw. zezwolenia wyjątkowego (Ausnahmebewilligung) na dokonanie wpisu do rejestru rzemiosła (Handwerksrolle).
Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do zameldowania się w urzędzie meldunkowym w miejscu zamieszkania. Posiadając dowód zameldowania oraz dowód zarejestrowania firmy można otrzymać potwierdzenie zezwolenia na pobyt (Freizügigkeitsbescheinigung).

Działalność gospodarcza w Niemczech
Można również wykonywać zlecenia w Niemczech mając zameldowaną działalność gospodarczą w Polsce. Działalnosć w Polsce musi być min. dwa miesiące wcześniej zameldowana.
Zleceniodawca będzie żądał od Was dokumentu A1, który otrzymacie w polskim ZUSie. Zaświadcza on, że jesteście ubezpieczeni.
Często otrzymuję maile z zapytaniem co jest najbardziej opłacalne i jaką drogę wybrać aby nie wpaść w kłopoty z prawem i nie płacić za wiele składek. Dla porównania kilka przykładów:
- Zameldowanie działalności gospodarczej w Niemczech trwa kilka minut. Pracę można rozpocząć natychmiast.
- W Polsce musicie czekać dwa mesiące aby uzyskać A1 – chyba, że działaność jest już dłużej zameldowana jak dwa miesiące.
- ZUS w Polsce kosztuje około 400 zł miesięcznie ( przez pierwsze dwa lata ), później około 800 zł.
- W Niemczech jest to uzależnione od wieku i zdrowia w wypadku prywatnej ubezpieczalni. Jest możliwość wyboru prywatnej składki na emeryturę lub państwowej. Nie mogę w tym miejscu pisać, która jest tańsza lub lepsza. Wymaga to osobistej porady.
- Po 10 latach płacenia składki ZUS, możecie się spodziewać około 700 zł. emerytury, której nie możecie zostawić w spadku swoim dzieciom lub żonie. Prywatne składki niemieckie mogą osiągnać dwa razy tyle emerytury i można ją przekazać w spadku.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt mailowy.

Undefined