Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z platformy internetowej ALL-PL (zwanej dalej "Usługą") znajdującej się pod adresem URL www.all-pl.de polegającej na komunikowaniu się firm i osób prywatnych w poszukiwaniu zleceń lub pracy.

2. Operatorem platformy jest Firma Polen-Allgemein-Service Przytulski UG (haftungsbeschränkt)  z siedziba w Düsseldorf (zwana dalej „Operatorem”)

3. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą w Polsce lub na terenie krajów niemieckojęzycznych.

5. Każdy użytkownik niezarejestrowany może korzystać z usług, które są widoczne dla wszystkich odwiedzających portal www.all-pl.de

6. Do pełnego korzystania z serwisu konieczna jest Rejestracja.

7. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość wstawienia na portal własnego CV lub zlecenia, które będzie w całości dostępne do wglądu tylko dla użytkowników zarejestrowanych w portalu ALL-PL.

8. Nie publikowane beda zlecenia, ktore w tresci zawieraja: numer telefonu, adres, email lub inne dane kontaktowe. 

9. Użytkownik Premium ma dostęp do wszystkich danych dotyczących zleceń publikowanych na portalu, takich jak adresy kontaktowe, numery telefonów itp.

Rejestracja Użytkownika Premium

1. Korzystanie z wszystkich usług portalu wymaga rejestracji jako Użytkownik Premium.

2. Rejestracji należy dokonać poprzez formularz zamieszczony na stronie pod linkiem Rejestracja wraz z akceptacja Regulaminu.

3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Rejestracji należy potwierdzić adres mailowy poprzez klikniecie na link wysłany automatycznie na adres mailowy Użytkownika podany podczas rejestracji.

4. Następnie należy przesłać drogą elektroniczną zaświadczenie o działalności gospodarczej ( lub niemiecka Gewerbeanmeldung ), jak również dokument o nadaniu Euro NIP.

5. Po akceptacji dokumentów skontaktujemy się droga poczty elektronicznej w celu przekazania szczegółów uiszczenia należnej opłaty za usługę wraz z danymi konta bankowego. Aktualne ceny usług będą publikowane pod linkiem „cennik”.

6. W ciągu 24 godz. po zaksięgowaniu wpłaty następuje aktywacja usług Użytkownika Premium.

7. Użytkownik Premium może w ramach swojego konta zaprezentować własną firmę w ramach portalu ALL-PL, jak również referencje wykonanych prac.

Zastrzeżenia

1. Zabrania się przekazywania poufnych danych własnego konta osobom trzecim.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości ukazujące się na portalu jak również za nie wykonanie zleceń przez Użytkowników.

3. Operator zastrzega sobie usuniecie ogłoszenia lub zablokowanie konta w przypadku naruszenia prawa lub zasad określonych regulaminem.

4. Operator nie odpowiada za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Operatora.

Dane osobowe

1.W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Polski